Trueta 2.0

La Trueta 2.0 és un projecte per donar a conèixer les tasques que estem realitzant, a través de les Xarxes Socials. Segueix-nos en cadascuna d’elles i col·labora en distribuir la nostra funció social.Més videos de la Trueta