L’Obra Social “la Caixa”, al costat de la Trueta en la lluita contra l’exclusió de malalts mentals

El Servei de rehabilitació sòciolaboral per a personFoto "la Caixa"es amb Trastorn Mental Greu de la Trueta ha rebut una nova empenta econòmica. Aquest suport arriba a través de l’Obra Social “la Caixa” en forma de conveni de col·laboració i vol incidir en l’àmbit de la inserció laboral de 15 persones que presenten disminucions derivades de malalties mentals.

Les dues entitats es comprometen a  crear una comissió paritària mixta que serà l’encarregada de concretar les accions a portar a terme, vetllar pel seu desenvolupament així com fer-ne un seguiment i avaluació.

El col·lectiu de malalts mentals es veu privat en molts casos de poder desenvolupar una activitat laboral productiva i massa sovint es troba amb l’exclusió d’una societat que estereotipa la malaltia mental.

A través del seu Centre Especial de Treball, la Trueta porta a terme un procés de rehabilitació, on es fa una reeducació i aprenentatge de les habilitats laborals i es treballa per augmentar l’autoestima i autonomia de la persona. Això té un gran impacte en el benestar emocional, psicològic i social de les persones amb malaltia mental.

Aquest servei permet als seus usuaris recuperar l’estabilitat, començar a fer activitats noves o recuperar-ne d’altres que havien deixat de fer, conèixer gent que es troba en una situació similar a la seva i fer noves amistats. Un dels beneficis que més valoren els usuaris és la reducció de la medicació, a mesura que es van estabilitzant a nivell biopsicosocial, la medicació es va reduint.

La Fundació Humanitària Dr. Trueta, a través de la seva vessant de gestors de residus, compta amb uns ingressos propis pel sosteniment d’aquesta tasca d’inserció laboral però encara continua necessitant ajudes externes com la que ara li brinda “la Caixa”.