El Consell Comarcal d’Osona dóna 4.600 euros a la Trueta per a medicaments destinats a nens amb paràlisi cerebral de Cuba

La Fundació Humanitària Dr. Trueta ha rebut una subvenció de 4.600 euros del Consell Comarcal d’Osona en el marc de la convocatòria d’aquest ens per a projectes de solidaritat i cooperació. Els diners es destinaran a donar cobertura mèdica i sanitària al centre de recuperació de paràlisi cerebral infantil Senen Casas Regueiro de l’Havana Vella. Aquest centre acull una quarantena de pacients d’entre 1 i 18 anys que a diari necessiten prendre’s una medicació concreta per controlar el seu cos i poder portar a terme una rehabilitació física i neuropedriàtica.

El Senen Casas és una institució que depèn de la Direcció Municipal de Salut l’Havana Vella i que compta amb una àmplia plantilla de professionals per oferir la màxima cobertura als seus residents. Hi ha des d’un fisioterapeuta a un treballador social i també hi treballen un logopeda, un psicòleg,un pedagog i diversos cuidadors. La seva farmaciola, però, no està tant ben abastida.

L’embargament internacional que pesa sobre l’illa fa que sovint els estocs de medicaments i material sanitari siguin clarament insuficients. Uns fàrmacs que són imprescindibles per controlar les afeccions dels residents al Senen Casas. La paràlisi cerebral, així com altres malalties degeneratives del sistema nerviós central i patologies neurològiques que es tracten al centre, provoquen convulsions, tremolors, baveig i espasticitat. Sense una medicació diària, els pacients no poden estabilitzar-se ni rebre un tractament de rehabilitació física i neuropediàtrica.

És aquí on intervé la Trueta. Com a centre distribuïdor de medicaments a països en vies de desenvolupament, la Fundació pot comprar els fàrmacs sol·licitats directament a la indústria farmacèutica i tramitar els enviaments amb els permisos d’exportació necessaris.