Caja Madrid injecta 15.000 euros en el projecte de creació d’un servei Pre-laboral al Centre Especial de Treball de la Trueta a Berga

El futur Servei Pre-laboral del Centre Especial de Treball Mossèn Armengou, ubicat a Berga, ha rebut un important impuls amb la donació per part de Caja Madrid de 15.000 euros. Aquests diners es destinaran a equipar una sala d’ensenyament i a construir un bany adaptat, reformes estructurals imprescindibles per a poder començar a treballar en un projecte que ha de facilitar la inserció laboral de persones amb disminució derivada de trastorn mental de la comarca del Berguedà.

El Berguedà és una comarca amb una alta incidència de persones que pateixen alguna malaltia mental. Per altra banda, presenta també un mercat laboral complicat i un alt índex d’atur. Tot plegat fa encara més difícil el ja de per si complicat accés de persones amb trastorns mentals severs a una feina ordinària.

Amb el Servei Pre-Laboral (SPL) que la Trueta vol engegar s’intentarà contrarrestar aquesta dinàmica. Abans de començar, però, i perquè el departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat doni el vist i plau a la iniciativa, el local de la Trueta necessita un seguit de reformes que li permetin tenir un espai adequat i equipat per a l’ensenyament i un bany adaptat per a persones amb discapacitats.

El pressupost total de les obres ascendeix a més de 35.000 euros, bona part dels quals seran sufragats amb l’aportació de Caja Madrid. Per a la resta, la Fundació Humanitària Dr. Trueta està a l’espera de la resolució de les sol·licituds fetes en obres i fundacions socials d’altres entitats financeres i també hi haurà una part d’aportació pròpia.

Objectius de l’SPL

El nou servei de la Trueta pretén capacitar una vintena de persones amb malaltia mental per tal de facilitar la seva incorporació al món laboral. Cada persona tindrà un programa o itinerari personal amb una duració de 2 anys que inclourà tant formació en camps laborals específics com el desenvolupament i adquisició d’uns hàbits i normes dins d’un ambient de treball.

Aquest itinerari ha de permetre a la persona experimentar un canvi de rol, passant del de malalt al de treballador. Transcorreguts aquests dos anys, els treballadors seran derivats a l’Oficina Tècnica Laboral del Berguedà on se’ls buscarà una sortida laboral ja sigui en una empresa ordinària o un treball protegit.

L’esperit d’aquesta iniciativa està precedit pel Servei de Rehabilitació Laboral que la Trueta ja desenvolupa a la comarca del Berguedà des de l’any 2001. En aquest temps un centenar de persones s’han beneficiat de les facilitats que s’oferien i una quarta part d’aquests han emprès nous camins ja sigui estudiant o inserint-se en una empresa ordinària. Tota aquesta feina s’ha fet fins ara amb una única tècnica-monitora encarregada de tot el procés però s’espera que amb l’obtenció de l’SPL es puguin augmentar els recursos humans i amb això facilitar la tasca de rehabilitació i aconseguir un major èxit en la inserció laboral.