L’HGV destina a la Trueta els diners estalviats en la campanya de Nadal

L’Hospital General de Vic ha acordat donar a la Trueta 1.113, 67 euros, xifra que correspon als diners sobrants del pressupost del centre per a activitats nadalenques. En el marc del compromís en responsabilitat social que ha adquirit l’hospital, l’any 2006 es va decidir prescindir de certes activitats de la campanya de Nadal i poder destinar d’aquesta manera l’estalvi obtingut a una organització.

La relació entre la Fundació Humanitària Dr. Trueta i l’Hospital General de Vic es remunta a molts anys enrera. No només és un del molts centres sanitaris de Catalunya on la Trueta s’encarrega de recollir el residu, tant farmacològic i sanitari com d’altres tipus, sinó que l’hospital també ha col·laborat en la tasca que la Fundació fa per impulsar la inserció laboral de persones amb disminucions derivades de malalties mentals en empreses ordinàries.

Dos usuaris del Centre Especial de Treball El Merma de Vic treballen des de l’any 2005 a l’HGV en la recollida i tractament del residu de cartró que genera el centre i la neteja de l’aparcament després d’haver superat amb èxit l’itinerari d’inserció de la Trueta. Aquest recorregut consisteix, un cop superada l’etapa més problemàtica de la seva malaltia, en adquirir comportaments laborals i socials per recuperar l’hàbit del treball. L’objectiu és que la persona passi del rol de malalt al de normalitat. Un cop superat aquest primer nivell, els usuaris comencen a treballar amb una relació contractual en el centre com a pas intermig per reincorporar-se en una empresa ordinària.