La Fundació Puig-Porret col·labora en la reinserció laboral de malalts mentals i la recuperació de material informàtic

El Patronat de la Institució Puig-Porret ha aprovat una subvenció de 3.200 euros per al Centre de Recuperació Informàtica (CRI) de la Trueta. Des de 2004 aquest es dedica a la recollida de material informàtic en desús, ja sigui de particulars o empreses, per fer-ne un correcte reciclatge i, sempre que sigui possible, recuperar els equips per tal de donar-los una segona vida en països del Tercer Món. Aquesta tasca la porten a terme persones amb disminució derivada de malaltia mental. L’ajuda econòmica de Puig-Porret permetrà que el CRI sigui una mica més sostenible i garantir així la seva viabilitat.

Al Centre de Recuperació Informàtica, sota la supervisió d’una terapeuta i un tècnic informàtic, quatre malalts mentals amb coneixements tecnològics poden realitzar una feina que els agrada i els recompensa. Recepcionen el material informàtic que empreses i particulars es volen treure de sobre i el classifiquen. Si l’equip funciona es fa una posada a punt i s’opta, o bé per incloure’l en alguna de les trameses que es fan a països subdesenvolupats; o bé en la venda al detall a persones de Catalunya que disposen de pocs recursos.

Molt sovint es tracta de torres, pantalles, teclats o d’altres aparells en bon estat i de qualitat però el ritme de consum i evolució de la nostra societat fa que es generin cada dia noves necessitats que deixen la tecnologia obsoleta, tot i que no inservible. Amb aquesta feina s’apropen les noves tecnologies a un seguit de col·lectius que d’una altra manera no gaudirien de l’oportunitat d’accedir-hi. Un objectiu, aquest, reconegut per les Nacions Unides per tal d’evitar una nova clivella entre rics i pobres, la clivella tecnològica.

Una altra línia de treball comença en aquell material que no és recuperable per al seu ús. Llavors es fa un reciclatge integral –peça per peça- per tal de garantir la màxima recuperació, ja sigui del ferro, el plàstic o el coure, que contenen els ordinadors. D’aquesta manera s’està fent també un treball de respecte amb el medi ambient. En aquest cas, si hi ha algun component que es pot aprofitar (targetes de so, disc dur, …) també es posa a la venda al detall.

Dotze anys treballant amb la reinserció laboral

La teràpia ocupacional de persones que presenten dismunicions a causa d’una malaltia mental ha estat un dels eixos de treball de la Trueta des de gairebé els seus inicis. L’any 1995 es va començar en aquest camí i actualment la Fundació ja disposa de dos centres especials de treball, a Vic i Berga; una botiga de roba de segona mà i un centre de recuperació informàtica. En tots ells es combina la presència de professionals i de persones que presenten malalties cròniques com l’esquizofrènia, la depressió, trastrons bipolars o de personalitat, entre d’altres.

Aquestes persones conformen un col·lectiu amb molts problemes per trobar feina, un fet greu si es té en compte que tots els estudis alerten que els trastorns mentals cada cop seràn més habituals en la nostra societat. Un cop els afectats ja estan estabilitzats, després de passar el període inicial de la seva malaltia, és important i necessari fer un treball de rehabilitació laboral per tal que adquireixin, recuperin o potenciïn les habilitats necessàries per obtenir i conservar una feina. Des de la Trueta creiem en la importància d’aquest treball ja que tenir feina és vital per millorar la qualitat de vida d’aquests malalts així com per augmentar la seva autoestima i independència. És una forma de sociabilització i facilita la seva normalització després del sotrac que suposo caure malalt.

Els principals problemes que presenten aquestes persones a l’hora de tornar a treballar és la lentitud i manca d’atenció, la falta de concentració, de memòria i de relació, una baixa resistència a la fatiga i problemes d’estrés. En la majoria dels casos, però, després del recorregut d’inserció que es porta a terme a la Trueta, els usuaris aconsegueixen superar amb èxit aquestes limitacions. El següent pas és la seva inserció en una empresa ordinària. També hi ha la possibilitat de que sigui el mateix centre especial de treball el que els contracti.