Alcon confia amb la Trueta per la gestió de part dels seus residus

La companyia Alcon ha contractat els serveis de la Fundació Humanitària Dr. Trueta per a la gestió d’alguns dels residus que genera. El conveni preveu que es tractin a les instal·lacions de la Trueta medicaments rebutjats per defecte cosmètic en l’envàs així com material sanitari i que, sempre que sigui possible, aquests puguin ser recuperats en països del Tercer Món. En la seva elecció, l’empresa oftalmològica ha tingut en compte que la Trueta disposa d’unes instal·lacions adequades, personal competent, capacitat tècnica i les autoritzacions legals generals i ambientals especifiques necessàries per actuar amb qualitat de gestor i transportista dels residus procedents de la seva fàbrica.

En virtut del conveni signat, la Trueta es compromet a emmagatzemar i manipular les especialitats farmacèutiques amb defectes cosmètics i el material sanitari donat per Alcon i a distribuir-ho en accions de caràcter humanitari sempre que el material estigui en correctes condicions d’ús segons els paràmetres internacionals. El destí del material s’ha acordat que sigui l’hospital de Kingungi, a la República Democràtica del Congo, o bé als centres sanitaris que gestiona l’ajuntament de Nouhadibou, a Mauritània.

D’altra banda, la Fundació garanteix que el material no recuperable, així com els excedents de cartró, plàstic, etc., seran gestionats correctament i a través de gestors autoritzats per l’administració ambiental competent. L’acord serà vigent durant un any, renovable per períodes iguals.

Número 1 en oftalmologia

La actual Alcon a Espanya està ubicada al municipi del Masnou on treballen uns 500 treballadors . A nivell mundial, Alcon són presents a 120 països i compta amb una plantilla d’uns 12.000 empleats, 1.200 dels quals es dediquen a la investigació i té actualment 10 fàbriques arreu del planeta.