La Trueta firma nous convenis amb diferents institucions de la demarcació de Tarragona i l’Hospital General de l’Hospitalet

La Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta va tancar abans d’acabar l’any convenis de col·laboració amb la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal de la Terra Alta, els ajuntaments de Móra la Nova i d’Arnes i amb l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat per a la recollida de medicaments, cartutxos de tinta i toners, material informàtic i material sanitari i fungible. La Trueta es compromet al correcte reciclatge de tots aquests materials i a donar-los un segon ús sempre que sigui possible.

La triple tasca que desenvolupa la Fundació – humanitària, ecològica i de teràpia ocupacional- continua en fase d’expansió. En l’últim trimestre de 2004, es van signar cinc nous convenis per a la recollida de material amb diferents institucions i entitats.

És el cas del Consell Comarcal de la Terra Alta i els ajuntaments de Móra la Nova i d’Arnes. En tots tres casos la Trueta s’encarregarà de col·locar contenidors en els Centres d’Atenció Primària per a la recollida de medicaments i en les oficines i dependències d’aquestes institucions així com en d’altres punts, com poden ser escoles, on es generi residu de cartutxos de tinta i toners. També es farà càrrec del material informàtic en desús.

Aquestes institucions faran una aportació econòmica anual a la Trueta per cobrir les despeses de recollida, gestió i tramesa dels materials recollits. En el cas del Consell de la Terra Alta, aquesta aportació serà de 600 euros, Móra la Nova contribuïrà a la tasca de la Fundació amb 250 euros a l’any i, finalment, Arnes ho farà amb 100 euros.

Sortint ja de la comarca de la Terra Alta, però sense abandonar terres tarragonines, la Trueta també va tancar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona. En aquest cas, la Fundació s’encarregarà de recollir els cartutxos de tinta, toners i material informàtic que generi aquesta institució per donar-los posteriorment un tractament correcte.

Els cartutxos de tinta i toners són buidats i classificats segons model i tipus i es fan arribar a una empresa especialitzada que s’encarrega de reomplir-los i donar-los un segon ús. Pel que fa al material informàtic, es revisa en el Centre de Recuperació de la Trueta a Vic i pot tenir dues sortides: si el material pot continuar funcionant es tramet a països en vies de desenvolupament. Si no és aprofitable, es desmonta peça per peça i es recicla correctament els materials. Tot aquesta feina la porten a terme persones amb disminucions derivades de malalties mentals en els dos centres especials de treball que la Trueta té a Vic i Berga i en el Centre de Recuperació de Material Informàtic de Vic.

L’últim conveni que es va tancar l’any passat va ser amb l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat-Consorci Sanitari Integral. En les mateixes condicions que en els anteriors convenis, la Trueta recollirà periòdicament tot els cartutxos, toners i material informàtic que aquest centre generi. En aquest cas, però, també s’ha acordat la recollida de material sanitari i fungible.