Valoració positiva del primer mig any de la prova pilot de Gestió d’un Banc de medicació per usuaris sense recursos al SAP de Ciutat Vella

L’Institut Català de Salut i la Fundació Humanitària Dr. Trueta van engegar a principis d’any una prova pilot que ha permès crear un banc de medicaments en el Servei d’Atenció Primària de Ciutat Vella, a Barcelona. L’experiència, que fins ara es valora positivament, permet donar atenció a aquells pacients sense recursos i que presenten patologies que necessiten una medicació immediata i puntual. Aquest mes de juny, s’ha fet la provisió i l’enviament de medicaments per als pròxims sis mesos, moment en el que s’haurà de valorar definitivament la viabilitat de la prova i la seva continuïtat. Aquest programa pilot s’emmarca en el treball que la Fundació porta a terme en l’anomenada Xarxa Quart Món, que facilita a malalts crònics i sense recursos els medicaments necessaris. L’any passat es van fer 853 enviaments a 44 municipis de Catalunya que van servir per distribuir gairebé 700.000 dosis.

L’increment de la demanda de medicació a les Àrees Bàsiques de Salut per part d’usuaris que pateixen una situació econòmica precària i la impossibilitat de donar-hi resposta va fer que el Servei d’Atenció Primària (SAP) de Ciutat Vella es posés en contacte amb la direcció de la Fundació Humanitària Dr. Trueta per buscar-hi una solució. La decisió que es va prendre va ser crear una nova formula de cooperació amb el Quart Món que s’ha concretat en la creació d’un banc de medicació.

Els motius que expliquen l’increment de la demanda de medicaments són diversos. Per una banda, hi ha l’entrada en vigor de la Llei d’estrangeria, l’any 2000, amb la qual es va passar a donar cobertura sanitària a tota persona que constés en el padró. A més, els Serveis Socials Municipals no disposen del pressupost necessari per fer-se càrrec de les despeses que suposa donar cobertura sanitària a les persones que ho reclamen.

L’objectiu del programa pilot és facilitar medicaments a persones que presenten patologies puntuals -angines, lumbàlgies, eczèmes, diarrees…- i que tenen problemes econòmics i socials per accedir a la medicació necessària. En aquests casos, a requeriment del metge i després d’un informe favorable de les treballadores socials, es facilita al pacient la medicació i se’n fa un seguiment per garantir el compliment del tractament i per controlar la despesa farmacèutica.

La prova pilot es porta a terme a les quatre Àrees Bàsiques de Salut que depenen del SAP de Ciutat Vella. La voluntat, tant de la Fundació Humanitària Dr. Trueta com de l’Institut Català de la Salut, és aplicar l’experiència a d’altres centres si un cop finalitzada la prova pilot es valora positivament. Fins ara, i quan s’ha arribat a l’equador de la prova, totes dues parts veuen positiva l’experiència.

En xifres, La Trueta ha donat al Cap Drassanes més de 100 quilos de fàrmacs que han permès distribuir 31.572 dosis. El cost d’aquests medicaments a preu de mercat seria de 23.386 euros.

La Xarxa Quart Món

Aquesta prova pilot constitueix una nova formula d’ajuda al Quart Món de Catalunya. La Fundació Humanitària Dr. Trueta col·labora des de fa anys en aquesta tasca que permet facilitar fàrmacs a famílies sense recursos residents a Catalunya. La diferència entra la nova formula i la ja existent és que en el primer cas es dóna cobertura farmacològica a pacients amb patologies agudes (puntuals i urgents) i que és el mateix SAP qui autoritza l’entrega dels fàrmacs gràcies al banc de medicació que la Trueta ha creat al CAP Drassanes.

En canvi, la Xarxa Quart Món facilita els fàrmacs necessaris per a tractaments de malalties cròniques i s’entreguen a partir de les demandes puntuals dels assistents socials dels centres de salut i ajuntaments de cada municipi. Durant l’exercici del 2002, i en el marc de la Xarxa Quart Món, la Trueta va fer un total de 853 enviaments que van tenir com a destí 44 municipis de Catalunya. En total sumaven 1.248 quilos de fàrmacs amb un valor real al mercat de 379.292 euros.