78 persones amb disminucions derivades de malalties mentals van passar pels Centres Especials de Treball de la Trueta l’any 2002

L’accés al món laboral i a un treball gratificant és una de les principals problemàtiques a les que s’han d’enfrontar els malalts mentals. Per aquest motiu, la Fundació va començar a treballar amb aquest col·lectiu, a qui intenta donar l’oportunitat laboral que d’altres empreses no estan disposades a oferir. Els centres especials de Treball El Merma i Mn. Armengou compten actualment amb 54 persones amb disminució derivada de malalties mentals, 38 a Vic i 16 a Berga. Durant tot el 2002, van passar per la Trueta 78 usuaris.

L’esquizofrènia, els trastorns bipolars, de personalitat, obsessius compulsius o les depressions són algunes de les afeccions més habituals entre el usuaris de la Trueta. Pel què fa a les edats, aquests oscil·len entre els 16 i els 59 anys, tot i que cada vegada hi ha un nombre més gran de persones joves. Aquestes persones acostumen a tenir problemes d’integració laboral i social, malgrat que el seu nivell intel·lectual i les seves capacitats d’aprenentatge són normals. Es tracta de malalts que ja han passat per una teràpia psicosocial i que han superat l’etapa més problemàtica i les crisis de la seva malaltia.

Quan arriben a la Trueta entren en la fase anomenada de rehabilitació laboral, amb la que recuperen hàbits laborals i de treball. Posteriorment, aquestes persones passen a formar part del Centre Especial de Treball, amb contracte laboral, o bé s’integren en una empresa ordinària. A finals del 2002, 42 persones eren usuàries de la Trueta en règim de rehabilitació laboral i 12 disposaven de contracte laboral. Un dels objectius de la Fundació per el 2003 és crear 6 nous llocs de treball. A més, de les persones que van passar per la Trueta l’any passat, 4 van reincorporar-se amb èxit a empreses ordinàries i una va reprendre els seus estudis.

Paral·lelament a aquesta inserció laboral, també es treballen aspectes d’inserció social. Es treballen les potencialitats de cada persona per assolir els màxims nivells d’autoestima. També es porten a terme activitats lúdiques fora de l’horari laboral, activitats que normalment organitzen els propis treballadors del centre.

Objectius de la Fundació per el 2003

– Estudi d’obertura d’un nou Centre Especial de Treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
– Creació de sis nous llocs de treball als Centres Especials de Treball ja existents
– Programar cursos d’informàtica pels usuaris dels CET
– Recerca de noves línies de negoci
– Aprofundir en la teràpia de socialització

Hàbits laborals

En el nivell de Rehabilitació Laboral s’ensenya, es treballa i s’educa una sèrie d’hàbits necessaris per poder aconseguir i mantenir un lloc de treball.
– La col·laboració en el treball
– La responsabilitat
– La motivació i satisfacció
– El compliment i seguiment de les ordres que se li donen
– La puntualitat en començar i acabar la feina
– La productivitat
– La manejabilitat de l’estrès
– La dificultat que té alhora de realitzar les diferents tasques
– La relació i comunicació que manté amb els professionals del centre
– La relació i comunicació que estableix amb els seus companys de treball
– El manteniment i neteja de les eines que utilitza i del seu lloc de treball

Activitats que es realitzen al nostre centre

– Pesar bosses
– Separar els diferents materials reciclables dels medicaments caducats (paper-cartró, plàstic, vidre, metall etc.) – Portar els materials reciclables a la deixalleria
– Classificar per principis actius els medicaments
– Construcció dels envasos clínics (creació de caixes de cartró per posar-hi un número determinat de comprimits d’una mateixa dosi i principi actiu )
– Portar a terme les comandes i enviaments que ens demanen
– Encaixar els envasos clínics i paletitzar-los, perquè posteriorment puguin ser enviats al Tercer i Quart Món
– Manteniment i neteja del lloc de treball
Aquest 2002 també s’ha començat dues noves activitats:
– Recollida i reciclatge de cartutxos de tinta i tòners d’impressores.
– Recollida i reciclatge de material informàtic per enviar al Tercer Món.

Centres d’on provenen els usuaris de la Trueta

Els usuaris del centre de Vic ens venen derivats de diferents serveis de la comarca d’Osona com:
– El Pedrís: centre de dia de malalts mentals el Pedrís
– Eina: servei de treball amb suport que pertany a l’Associació “ Sant Tomàs “ i la seva finalitat és la inserció sociolaboral de persones amb disminució psíquica a empreses de la comarca d’Osona.
– Hospital de Dia: l’Hospital General de Vic té un Hospital de Dia per malalts mentals
-CSMA: Centre de Salut Mental d’Osona -CADO: Centre d’Atenció de Drogodependents d’Osona
– Centres privats o altres Serveis Socials d’Osona

Els usuaris del centre de Berga venen derivats de diferents serveis de la comarca del Berguedà:
– Oreneta: centre de dia de malalts mentals
– Hospital de Dia – CSMA: Centre de Salut Mental del Berguedà
– L’Esclop: casa terapèutica per a persones amb problemes de conducta i drogodependències
– Centres privats i altres Serveis Socials del Berguedà