Perú: Suport a les estructures de salut

 • Projecte: Suport a les estructures de salut
 • Entitat Promotora:Fundació Humanitàroa pel 3r i 4t món Dr. Trueta
 • Contrapart: Germanes Carmelites de la Caritat – Vedruna
  Mª del Carmen Hernández Hernández,
  Paracas, 333 – Pueblo Libre, Lima
 • Localització:Celendin (regió de Cajamarca), Chapapoyas (regió de Amazonas) i Ucalli (regió de Ucali)
 • Pressupost a finançar 15.372,35 €

Vull donar suport a aquest projecte


Descripció del projecte

L’accés a la sanitat pública de les comunitats rurals del nord del Perú és molt limitat.
Això ha obligat a la seva població a buscar formules per garantir la cobertura sanitària fins a l’últim racó dels Andes i l’Amazones. Les associacions de promotors de salut són una d’aquestes solucions i la Trueta treballa amb tres d’elles per tal de garantir el seu bon funcionament aportant els materials imprescindibles per assegurar la seva continuïtat.

En aquest context, les germanes de la Caritat -Vedrunes han impulsat un programa per capacitar i educar persones en el món sanitari. Es tracta de representants de localitats rurals, normalment escollits pels seus habitants, i que tenen la tasca encomanada d’aprendre coneixements suficients per oferir atenció sanitària de primers auxilis i prevenció en els seus poblats.

Cada dos mesos i durant dos anys, els escollits assisteixen durant una setmana als cursos de formació a la casa de promotors, on no només aprenen coneixements bàsics de salut sinó també de planificació, dinàmiques organitzatives, campanyes de prevenció i intervencions sobre el medi ambient.

L’associació de promotors de salut facilita una farmaciola a cada una de les persones formades amb els medicaments i material sanitari bàsic per fer la seva feina. Garantir que aquestes farmacioles estiguin plenes és una tasca difícil tenint en compte ja no només les possibilitats econòmiques dels impulsors del projecte sinó també l’escassetat de determinats productes. Aquest és precisament el propòsit de la Fundació Humanitària Dr. Trueta.

La Trueta estudia anualment amb els responsables del programa de capacitació quines són les necessitats i s’encarrega del treball d’adquisició de fàrmacs i material sanitari.

Objectius i Resultats

 • Capacitació en prevenció de malalties i promoció de la salut i primers auxilis als Promotors de Salut i a les comunitats de les zones rurals de la regió.
 • Optimització de la tasca del Promotor de Salut en l’atenció primària.

Pressupost total del projecte

Equipament i Material ……………………………………………………………………………. 12.000,00 €
Transport ……………………………………………………………………………………………….. 1.975,35 €
Gestió …………………………………………………………………………………………………….. 1.397,00 €

Equipament i material

 • Acetilcisteina sobres 200mg
 • Acetilsalicílic, àcid càpsules 300mg
 • Amoxicilina comp. 1gr
 • Cefuroxima comp. 500mg
 • Ciprofloxacino comp. 500mg
 • Ferro, lactato Ampolles bebibles 12ml
 • Ibuprofè comp. 600mg
 • Omeprazol càpsules 20 mg
 • Paracetamol comp. 500mg
 • Ampicilina cap. 500mg