Cuba: Províncies Orientals

 • Projecte: Suport a la consolidació dels serveis sanitaris i socials de les provincies orientals
 • Entitat Promotora:Fundació Humanitàroa pel 3r i 4t món Dr. Trueta
 • Contrapart: PDHL LA HAVANA – Oficina Cooperación Nacional
  Calle 18 Nº 110 – Miramar, La Havana, CUBA Apartado 4138
 • Localització:Granma, Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas
 • Pressupost a finançar 32.895,00€

Vull donar suport a aquest projecte


Descripció del projecte

Suport a la consolidació dels serveis sanitaris i socials de les provincies orientals
L’experiència de la Fundació en el camp de la salud a Cuba (on treballa des de l’any 1997), va promoure un Acord de Col.laboració amb el Programa de Desenvlupament Humà Local a Cuba “PDHL” (a partir de l’any 2001) que té com a objectius, donar suport als projectes del PDHL en la línia d’acció de cobertura, qualitat i sostenibilitat dels serveis, particularment de grups vulnerables de Cuba.

L’acció es realitza a Centres i Institucions Sanitàries de les províncies Orientals cubanes, zona més deprimida econòmicament. Degut a la crisi econòmica soferta els anys 90, el sector Salut, entre d’altres, ha sofert i sofreix una sèrie de mancances que impedeix el correcte desenvolupament del sector. La Fundació dóna suport als processos de desenvolupament local que promou el PDHL/CUBA donant despostes concretes a necessitats de la població, i entrega de material destinat a enfortir o transformar les modalitats organitzatives i gerencials dels serveis de salut locals, que els ajudi en el provés d’innovació tècnica i tecnològica que el Sistema de Salut de Cuba enfronta per mantenir la cobertura i qualitat dels serveis.

La Fundació envia contenidors de 40 peus al Santiago de Cuba des d’on es reparteix el material destinat a diferents programes de les Províncies Orientals:

 • Suport al programa de diagnòstic i tractament precoç del càncer a les Províncies Orientals
 • Rehabilitació de pacients psiquàtrics a les províncies de Granma, Guantánamo i Santiago de Cuba
 • Tallers de reparació de Pròtesis auditives a la província de Granma
 • Enfortiment del sistema de salut i atenció dels Hospitals provincials de Granma, Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín i Las Tunas.
 • Integració al sistema educatiu de nens amb dificultats visuals a les províncies de Granma, Guantánamo i Santiago de Cuba
 • Suport a la xarxa de farmàcies i òptiques de Granma i Guantánamo

 

Objectius i Resultats

Objectiu general: Recolzament i enfortiment en els processos de desenvolupament local que promou les NNUU/Cuba i en les modalitats organitzatives i gerencials dels serveis de salut a nivell local.
Objectius específics:

 1. Millorar i mantenir la cobertura i la qualitat dels serveis sanitaris i programes de salut de les PPOO.
 2. Inserció social dels pacients atesos als Centres de Salut Mental de Granma, Guantánamo i Santiago de Cuba
 3. Desenvolupament de programes en el tractament del càncer

Nombre i tipus de població que es beneficiarà de l’acció

 • Senen Casas: 40 pacients d’edats compreses entre 3 i 18 anys amb paràlisis cerebral i altres malalties degeneratives del sistema nerviós central, i els seus familiars.
 • Materno infantil “Leonor Pérez Cabrera”: 420 ingressos anuals de dones embarassades; 1267 pacients ambulatoris que realitzen consultes externes
 • Convento de Belén: 16.163 vells resident a La Havana Vella i que participen en els diferents tallers i programes organitzats per l’entitat

Pressupost total del projecte

Equipament i Material ……………………………………………………………………………. 17.895,00 €
Transport ……………………………………………………………………………………………….. 12.000,00 €
Gestió …………………………………………………………………………………………………….. 3.000,00 €