Cuba: Havana vieja

 • Projecte: Suport Integral als grups vulnerables de l'Havana Vella
 • Entitat Promotora:Fundació Humanitàroa pel 3r i 4t món Dr. Trueta
 • Contrapart: Oficina del Historiador – Tacón nº1 La Havana Vieja
  Sra. Gretel Valladares – gretel@coopera.ohc.cu
 • Localització: La Havana Vieja. Ciudad Havana. CUBA
 • Pressupost a finançar 22.792,00€

Vull donar suport a aquest projecte


Descripció del projecte

Suport Integral als grups vulnerables de l'Havana Vella
Suport a projectes socials dirigits als grups més vulnerables residents a La Habana Vella: nens, vells, discapacitats i dones, a partir de la participació a programes d’atenció especialitzada a grups vulnerables portats a terme a:

Hogar Materno Infantil “Leonor Pérez Cabrera”: És un centre especialitzat en la obstetrícia – ginecologia i pediatria. Ofereix atenció a la dona embarassada i controla els riscos més importants que amenacen la seva salut i la de l’infant (anèmia, desnutrició, baix pes, fibroma, hàbits tòxics,…).

Centro de Rehabilitación de la Edad Pediàtrica “Senen Casas Regueiro”: El centre de rehabilitació “Senen Casas Regueiro” està destinat a pacients d’edats compreses entre 4 i 18 anys amb paràlisis cerebral i altres malalties degeneratives del sistema nerviós central , i a altres amb patologies neurològiques, retràs mental, retard en el desenvolupament psicomotor i Síndrome de Down.

Oficina de Asuntos Humanitarios “Convento de Belén”: Dirigida a augmentar la qualitat de vida de les persones grans residents al Centre Històric, a més d’organitzar i aplicar un ampli programa Sociocultural amb la població de manera general: nens, adolescents, joves i vells.

Objectius i Resultats

Objectiu general: Millorar l’atenció integral de grups vulnerables residents a la Havana Vella

Objectius específics:

 • Ampliar i augmentar la qualitat dels serveis dirigits als discapacitats, vells, nens i dones.
 • Oferir atenció mèdica especialitzada a aquests col.lectius

Nombre i tipus de població que es beneficiarà de l’acció:

 • Senen Casas: 40 pacients d’edats compreses entre 3 i 18 anys amb paràlisis cerebral i altres malalties degeneratives del sistema nerviós central, i els seus familiars.
 • Materno infantil “Leonor Pérez Cabrera”: 420 ingressos anuals de dones embarassades; 1267 pacients ambulatoris que realitzen consultes externes
 • Convento de Belén: 16.163 vells resident a La Havana Vella i que participen en els diferents tallers i programes organitzats per l’entitat

Pressupost total del projecte

Equipament i Material ……………………………………………………………………………. 16.420,00 €
Transport ……………………………………………………………………………………………….. 4.300,00 €
Gestió …………………………………………………………………………………………………….. 2.072,00 €

zp8497586rq